Bemutatkozás

INNOVADIDACT

Oktatásfejlesztés - Szaktanácsadás
Vállalkozás alapításának időpontja: 1998

dr. Baka Oszkár
okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár,
a pedagógia szaktudomány doktora,
INNOVADIDACT védjegyjogosult - Lajstromszám: 167 616
Adószám: 59429399-1-41

Szakmai főtevékenységek:

  • Termék- és szolgáltatásmenedzselés
  • Oktatásmódszertani fejlesztés
  • Rendezvény- és kiállításszervezés
  • Információ szolgáltatás

Oktatásfejlesztési, oktatásirányítási tapasztalataim:
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elődintézményében a Nemzeti Szakképzési Intézetben országos vezető szaktanácsadóként tanterv és tankönyvkészítés, valamint hazai és nemzetközi kutatások, módszertani fejlesztések, adaptációk témavezető feladatait láttam el. Ennek keretében többek között: Az 1986-ban bevezetett technikusképzés kétéves műszaki /gépész/ alapozó szakaszának Anyag- és gyártásismeret „tantárgygondozójaként” annak tantervét készítettem el, valamint „szakmagondozóként” a Fémforgácsoló szakma tartalmi és módszertani fejlesztését, tantervének szerkesztői feladatait láttam el. Irányításom alatt került bevezetésre az NC technika oktatása az iskolarendszerű szakképzésbe, kidolgozott komplex pedagógiai dokumentum- és modul tankönyvrendszere alapján.
 

Szakképzésfejlesztési célok:
Gépészeti innováció!
Az Innovadidact gépész partnercégeivel együttműködve, oktatásfejlesztési tapasztalatai alapján, modernizációs és minőségorientált stratégiájának megvalósításával kíván hozzájárulni a magyar szak- és felnőttképzés komplex módon történő továbbfejlesztéséhez. Szakmai főtevékenységeinek realizálásával a duális szakképzési rendszer működését alapjaiban meghatározó gyakorlati képzőhelyek, Szakképzési Centrumok, technikumok, szakképző iskolák, az Ágazati és Duális Képző Központok, a Vállalati Képző Központok, a felnőttképzést folytató vállalkozások /KKV/ korszerű tanulóképzést szolgáló tanműhelyeinek gépészeti szoftverekkel, tanítást-tanulást segítő kiadványokkal, szerszámokkal, gépekkel és berendezésekkel történő felszerelésében vállal innovatív szerepet.

Egészségnevelési célok:
Tudatos életvezetés!
Az Innovadidact egészségfejlesztő partnereivel együttműködve, harmonikus személyiség-orientált fejlesztési koncepciójának megvalósításával kíván hozzájárulni egy innovatív, szemléletformálást célzó egészségnevelés megújításához. Oktatási, nevelési intézmények pedagógusai, tanárai, tanulói és szüleik számára, valamint egyéb területeken működő életminőségük javításáért felelősséget vállaló magánszemélyek és cégek részére kínálunk  prevenciót, önfejlesztést, stresszoldást célzó programokat, minőségi termékeket és szolgáltatásokat.